[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย
๏ฟฝิน๏ฟฝีต๏ฟฝอน๏ฟฝับ๏ฟฝุณ ๏ฟฝุค๏ฟฝลท๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ    
IP ๏ฟฝอง๏ฟฝุณ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 18.207.250.80     
เมนูหลัก
รายงานผลการเรียนนักเรียน

รายงานผลการเรียน
ปีการศึกษา 2562

ระดับชั้นอนุบาล 1
ระดับชั้นอนุบาล2
ระดับชั้นอนุบาล3
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ร้านค้าออนไลท์โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย
ร้านค้าออนไลท์โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย สั่งของกดที่นี้ค่ะ
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 19 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
ลิงค์หน่วยงานต่างๆ
e-Learning

poll

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก


ค้นหาจาก google

  

งานวิจัยการศึกษา
    เรื่อง : การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้วิชาหน้าที่พลเมือง โดยใช้ความเป็นพลเมืองตื่นรู้ แบบเทคโนโลยีดิจิทัลในยุคการศึกษาไทยแลนด์ 4.0

เจ้าของผลงาน : สิริรัตน์ แก้วฉวี
อังคาร ที่ 4 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562
เข้าชม : 769    จำนวนดาวน์โหลด : 348 ครั้ง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

บทคัดย่อ :
รายงานการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้วิชาหน้าที่พลเมืองโดยใช้ความเป็นพลเมืองตื่นรู้แบบเทคโนโลยีดิจิทัลในยุคการศึกษาไทยแลนด์ 4.0 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) วิเคราะห์สภาพปัญหา คุณลักษณะ กิจกรรมที่ส่งผลต่อความเป็นพลเมืองตื่นรู้เพื่อสร้างรูปแบบการจัดการเรียนรู้วิชาหน้าที่พลเมือง โดยใช้ความเป็นพลเมืองตื่นรู้แบบเทคโนโลยีดิจิทัลในยุคการศึกษาไทยแลนด์ 4.0 2) พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้วิชาหน้าที่พลเมือง โดยใช้ความเป็นพลเมืองตื่นรู้แบบเทคโนโลยีดิจิทัลในยุคการศึกษาไทยแลนด์ 4.0 3) ศึกษาผลการใช้และประเมินผลความสำเร็จจากการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้วิชาหน้าที่พลเมือง โดยใช้ความเป็นพลเมืองตื่นรู้แบบเทคโนโลยีดิจิทัลในยุคการศึกษาไทยแลนด์ 4.0 โดยใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ในปีการศึกษา 2561 จำนวน 112 คนเครื่องมือในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย 1) สื่อการสอน www.siriratcourse.com 2) แผนจัดการเรียนรู้ 14 แผน 3) แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน จำนวน 60 ข้อ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจ จำนวน 1 ฉบับ ผู้วิจัยเก็บข้อมูลด้วยตนเองแล้วนำมาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม SPSS เพื่อหาค่า จำนวนร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และหาค่า t-test
          ผลการวิจัย พบว่า รูปแบบการจัดการเรียนรู้วิชาหน้าที่พลเมืองโดยใช้ความเป็นพลเมืองตื่นรู้แบบเทคโนโลยีดิจิทัลในยุคการศึกษาไทยแลนด์4.0มีลำดับ ดังนี้ 1) ทฤษฎีและปรัชญาเกี่ยวกับความเป็นพลเมือง 2) หลักการแนวคิด มนุษย์ที่ดี คนที่มีคุณภาพ 3) วัตถุประสงค์ รู้จักการใช้สิทธิและรู้จักหน้าที่ตนเอง  4) ขั้นตอนการเรียนรู้ 5 รู้ ได้แก่ รู้จัก รับรู้ รู้จำ รู้จริง รู้ใช้ 5) ประเมินผล/วัดผล จากการกิจกรรมและวัดความรู้ในแบบประสบการณ์โดยนำไปพัฒนาการเรียนการสอนพลเมืองตื่นรู้ผ่านwww.siriratcourse.com โดยมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนทุกคน และนักเรียนมีความพึงพอใจจากการเรียนรู้รูปแบบการจัดการเรียนรู้วิชาหน้าที่พลเมือง โดยใช้ความเป็นพลเมืองตื่นรู้แบบเทคโนโลยีดิจิทัลในยุคการศึกษาไทยแลนด์ 4.0 อยู่ในเกณฑ์ระดับ มากที่สุด


ดาวน์โหลด  ( บทคัดย่อ ) 

งานวิจัยการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องอัตราส่วนและร้อยละ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้เทคนิค TAI 15/ส.ค./2562
      การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การประยุกต์ ของสมการ เชิงเส้นตัวแปรเดียว โดยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5Es ร่วมกับกระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 15/ส.ค./2562
      แนวทางการพัฒนาพลเมืองตื่นรู้ในระบอบประชาธิปไตย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย จังหวัดชัยนาท 4/มิ.ย./2562
      การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้วิชาหน้าที่พลเมือง โดยใช้ความเป็นพลเมืองตื่นรู้ แบบเทคโนโลยีดิจิทัลในยุคการศึกษาไทยแลนด์ 4.0 4/มิ.ย./2562
      การพัฒนาเอกสารประกอบการสอนรายวิชาการปฏิบัติ ระนาดทุ้มพื้นฐาน โดยประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพลงรำวงย้อนยุค สำหรับระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระเทศบาลเมืองชัยนาท 14/ม.ค./2559